Сојуз на македонски културни друштва во Република Словенија
 

Zveza MKD