Kviz znanja makedonskega jezika zgodovine in kulture
Zaključne prireditve šolskega leta dopol. pouka v makedoskem jeziku
Kulturna karavana
Folklorne delavnice
Likovna kolonija
INFO CENTER ZVEZE MKD v RS
Odraz življenja v makedonski ljudski pesmi
Dopolnilni pouk makedonščine v Osnovnih šolah Slovenije
Dvajset let dopolnilnega pouka makedonščine v Sloveniji – trijezična monografija
20. obletnica Zveze makedonskih kulturnih društev v RS
INTERFOLK
DVOJEZIČNA MONOGRAGIJA “20 let delovanja Zveze makedonskih kulturnih društev v R Sloveniji
MAKEDONSKE FOLKLORNE DELAVNICE
MONOGRAFIJA 20 let delovanja ZVEZE MKD v Republiki Sloveniji
INTERFOLK MAK-EU