Свечено отварање на вториот дел од Прешерново оро, Крањ 2019